Husen på Borrrabo - Klicka för större bild

Här ser du hur alla hus på Borrabo ligger löst samlade i en ganska vid krets. Så här ser det ofta ut i Västergötland. I Skåne är för det mesta alla gårdens hus placerade tätt kring en sluten gård, I Närke är det vanligt med två "flyglar" på var sida om en mangård med en ladugård en liten bit vid sidan om. Olika landsändar har olika traditioner.


Vi har strävat efter att behålla känslan av ett det gamla öppna västgötska gårdsrummet när vi har lade till vårt pannhus/växthus och det servicehus vi bygger sommaren 2019.


Vi valde också att bygga vårt moderna kök i mangården åt norr  för att inte störa gårdens utseende från vägen och gårdstunet. Dessutom är det fortfarande en bra ide att ha sitt kök åt norr, det blir svalare om sommaren och ger ett bra indirekt arbetsljus från norr.


En "schkongke" är en låg utbyggnad vid ladan som gav får och getter en möjlghet att komma åt ladans vinterhö på egen hand.


Lillstugan var en gång ett lyxigt hönshus i timmer. Nu är den en av våra två övernattningsstugor som kommer att stå klara till hösten 2019.


Bilder från öppen trädgård 1 Juli 2018 - det kom drygt 300 besökare!

Vi har valt ut bilderna så att alla personer du kan se tydligt är släkt och vänner

eftersom det inte hann fråga alla besökare om lov :)